Datarecovery service harddisk, DAT
DLT, RAID. Gratis analys.

     
   
 

Som garanti om vår seriösitet och professionalitet, våra datarecovery service, filräddning, datatransfert o.s.v. innebär att:

Gratis analys inom 8 arbetstimmar från mottagningen.
   
Ingen bindelse om ni inte accepterar det preliminära kostnadförslaget.
   
I kostnadförslaget hittar kunden alla kostander specificerade, ingen annat kostnad tillkommer.
   
Inget skall betalas om datarecovery, datatransfert eller filräddningen skulle va omöjljgt att utföra eller skulle misslyckas.
   
Helt säkerhet och skyddat. Analysen, dataräddningen samt all annan form av service som vi erbjuder, utförs endast i våra laboratorier i helt säkert och av skydd från andras ögon. Ingen av våra kunder kommer aldrig att vara publicerad på någon lista, eller vidarefodras till någon annan.
     
All rights reserved