Datatransfert

     
   
 
Flera viktiga info

Adresslapp: Gratis analys

För att kunna visa och printa blanketterna krävs Adobe Reader

Datatransfert service, utföres när man behöver flytta filerna från en äldre datalagrings support till en modernare, när de originella läsare inte längre är på marknaden

Ofta handlar om gamla datasupport, nästan alltid av flyttbar-typ (som disketter 5,25, eller 8 tummar, gamla band, gamla magnetiskt-optiskt support m.m.) eller hårddiskar av gamla system och som inte längre används (MFM, RLL, ESDI).

Det är inte ovanligt att supportrarna där filerna som man vill förflytta, om gamla, blir med tiden oläsbara (också p.g.a. lagring i opassande miljö), då en vanlig datarecovery behövs.

Som med alla våra andra service, vi garanterar säkerhet och skydd av all information som befynner på datasupporten när vi utförar en datatransfert.

Kontakta oss för all information som ni behöver angående datatransfert service.

     
All rights reserved