Datarecovery hårddiskar

     
   
 
På denna sida visar vi bilder om några delar av hårddiskarnas insidan.
Trasig läs och skrivhuvud

På denna bild visar vi en typisk böjning av läs och skrivhuvudens armen, orsak ett manuellt ingrepp.

I detta fall, för att kunna utföra en dataräddning, måste man rensa och dekontaminera skivornas yttre, och ersätta läs och skrivhuvuden.
Styrchippen

Denna chip här inne i hårddisken, rakt på läs och skrivhuvuden.

När denna komponent skadas, är det nödvändigt att byta ut hela läs och skrivhuvuden p.g.a. sitt läge, det är omöjligt att byta ut endast chippen.
Allvariga skador

I bilden visas allvariga skador på läs och skrivhuvuden, orsakat av ett ingrepp från okunniga och oserjösa tekniker utan tillgång till den nödvändiga teknologin.
Denna typ av skador gör att det blir betydlig mindre möjligt att utföra en dataräddning. Om man skulle starta hårdisken, inom kort kommer den magnetiska yttre av skivorna att förstoras för alltid.
Läs och skrivhuvuden

På bilden visas en väldigt förstorat läs och skrivhuvud. Här ser ni, i skivan reflexen, de jättetunna trådar som finns i.

I en fullt fungerande hårddisk, distansen mellan läs och skrivhuvuden och skivornas yta är 0,005 micron.
     
All rights reserved