Datarecovery för DAT, DLT, LTO,
AIT, Travan, QIC, kassetband

     
    Dataräddning kassettband
 
Blankett angående analys

Blankett angående analys, band
   
Adresslapp: Gratis analys

För att kunna visa och printa blanketterna krävs Adobe Reader

 
 
Bandtyp
Vi arbeta med nyare och äldre bandtyp.

DAT Dds
DLT, SDLT
LTO Ultrium
AIT
• Travan
• QIC

 
Teknisk fakta

Band är den vanligaste datasupport som används till backups i RAID system eller annat lagringsystem. Den kan slita ut sig med tiden, om den inte förvaras i en rätt miljö, p.g.a. värme och fukt, och p.g.a. dåliga material.

I vanliga fall en backup rutin som använder flera band som ofta byts ut, gör detta system säkrare.

Men de är inte ovanligt att när vi då behöver filer från en äldre band som vi har sparad, då hitta vi den helt oläsbar.

Analysen

Analysens meningen är att bedöma skadåtypen och skadans storlek helt säkert, kontroll av eventuella trasiga och oläsbara sektorer och magnetisering , typ av ingrepp som krävs, och kostnaden.

Efteråt skickar vi er en analys-rapport med alla kostnader och info specificerade.

Som garanti om vår seriösitet och professionalitet, skall inget betalas om datarecovery skulle vara omöjljgt att utföra, eller om ni inte accepterar det preliminära kostnadförslaget.

Dataräddning

Vi använder högst teknologiskta maskiner och mjukvara i denna process, och då har vi möjlighet att kunna läsa band som är allvarigt skadade. Efteråt bygger vi en "binary image" på en fil.

Till sist vi börja att arbeta på ett kopia av del fil där har vi skrivit den "binary image" av hela bandet på, vi hittar den backup formaten som har används för att lagra data, och utför allt annat som kan vara i kundens begäran.

Då gör vi en "binary image" och vi flyttar filerna på den önskade datasupport, och här är datarecovery avslutat.

Pris för datarecovery utförd på band

Alla de faktorer som vi har beskrivit på denna sida påverkar varje arbete, och gör att varie datarecovery är ett singel fall, då det är omöjligt att bygga ett "standard pris" som passar alla.

Bl.a., när de har inte varit möjligt att identifikera backup formaten, eller vi har varit tvungna att utföra "reverse-enginering" av formaten, eller att vi har haft behov av att bygga en specifik mjukvara för att kunna göra en dataräddning på datasupporten, då kan priset stigar upp.

     
All rights reserved