Filräddning, File recovery

     
   
 
Flera viktiga info

Blankett filräddning
  Kontakta kundservice

För att kunna visa och printa blanketterna krävs Adobe Reader

Filräddningen tillåter er ha tillgång till de skadade filer i sin helhet eller ibland delhet, och som inte längre kan användas i olika program. Ofta är en räddring av hela filen är helt möjlig, eftersom vi arbetar i detta fall i binary-level och återskapar det rätta formatet.

I de svåraste fall, räddar vi all data som inte är förlorad, och gör den till ett mellan-format (t.ex en Text format). Efteråt, om kunden önskar, kan vi utföra en logisk kontroll av data, baserad på de info som kunden själv lämnar oss.

Och till sist återskapar vi filen i det utsprunliga formatet genom samma program som har skapat den, eller med skräddsydda mjukvaror. När en återskapande av filen är möjligt, då årterlämnar vi den i mellan-format, då kunden kan läsa den med de vanliga ordbehandling mjukvaror, database o.s.v

Kontakta oss för info angående filtyperna som ni önska att rädda, eller för andra frågor.

     
All rights reserved